BVHTTDL chỉ đạo địa phương thực hiện công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021

BVHTTDL chỉ đạo địa phương thực hiện công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021
Ty Na

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Công văn 4323/BVHTTDL-VHCS do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021.

Theo đó, BVHTTDL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan, ban, ngành địa phương triển khai các nội dung sau:

  • Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định tại Nghị định 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội;

  • Tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân và du khách;

  • Rà soát, thống kê, phân loại lễ hội: Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài;

  • Trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định 110/2018/NĐ-CP;

Lưu ý: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả về BVHTTDL trước ngày 20/01/2021.

Xem chi tiết tại: Công văn 4323/BVHTTDL-VHCS, ban hành ngày 19/11/2020.

Gởi câu hỏi

125

Văn bản liên quan