BYT thu hồi Công văn 5944/BYT-YDCT về thuốc cổ truyền hỗ trợ điều trị Covid-19

BYT thu hồi Công văn 5944/BYT-YDCT về thuốc cổ truyền hỗ trợ điều trị Covid-19
Bảo Ngọc

Ngày 26/7/2021, Bộ Y tế có Công văn 5967/BYT-YDCT thu hồi Công văn 5944/BYT-YDCT về tăng cường phòng, chống bệnh dịch bệnh Covid-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu.

Cụ thể, ngày 24/7/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn 5944/BYT-YDCT về việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch bệnh Covid-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, có 12 loại thuốc cổ truyền hỗ trợ điều trị Covid-19 đơn cử như:

- Ngọc bình phong gia Xuyên tâm liên (Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an);

- Viên nang Kovir (Công ty Cổ phần Sao Thái Dương);

- Bạch địa căn (Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an);

- Siro Viêm họng (Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an);

- Siro Dưỡng âm bổ phế (Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an);

- Siro Ngân kiều (Viện Y học cổ truyền Quân đội, Bộ Quốc phòng);

- Hạnh tô (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương);

- Xuyên tâm liên;…

Tuy nhiên, do có một số nội dung chưa phù hợp nên Bộ Y tế thu hồi công văn này.

Công văn 5967/BYT-YDCT được ban hành ngày 26/7/2021.

Gởi câu hỏi

722