Các chức danh được sử dụng xe ô tô khi đi công tác

Các chức danh được sử dụng xe ô tô khi đi công tác
Tuyết Hoan

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

 

Theo đó,  các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác bao gồm các chức danh sau đây:

  • Chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25;

  • Chức danh là Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh tương đương tại doanh nghiệp nhà nước.

Trong trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác cần bố trí xe ô tô cho các đối tượng không thuộc hai trường hợp trên thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước xem xét, quyết định.

Các đối tượng trên được bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung hoặc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác. Việc khoán kinh phí, thuê dịch vụ xe ô tô được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Xem chi tiết tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

Gởi câu hỏi

1,189

Văn bản liên quan