Các đối tượng được trang bị vũ khí, vật liệu nổ trong Công an

Các đối tượng được trang bị vũ khí, vật liệu nổ trong Công an
Lê Hải

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ. Theo đó, đối tượng được trang bị vũ khí bao gồm:

 

Đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ:

Đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công an;

  • Trại giam, trại tạm giam;

  • Học viện, trường Công an nhân dân (CAND); Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CAND làm công tác đào tạo, huấn luyện;

  • Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  • Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

  • Công an xã, phường, thị trấn.

Đối tượng được trang bị vũ khí thể thao:

  • Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao CAND;

  • Học viện, trường CAND;

  • Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CAND có huấn luyện thi đấu thể thao.

Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công an và Công an cấp huyện trở lên còn được trang bị vật liệu nổ quân dụng.

Thông tư 17/2018/TT-BCA có hiệu lực từ 01/7/2018, bãi bỏ Thông tư 06/2014/TT-BCA.

Gởi câu hỏi

476

Văn bản liên quan