Các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Lê Hải

Thông tư 48/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạn tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được ban hành ngày 17/12/2019.

Theo đó, hoạt động bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có thể áp dụng các hình thức bảo trì sau đây:

  • Bảo trì theo khối lượng thức tế: Là việc thực hiện hoạt động bảo trì theo khối lượng công việc thực tế đã thực hiện.

  • Bảo trì theo chất lượng thực hiện: Là việc thực hiện hoạt động bảo trì theo các tiêu chí chất lượng, trong một khoảng thời gian với một số tiền nhất định được quy định tại hợp đồng kinh tế.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định, thời gian hợp đồng bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện không quá 05 năm.

Xem chi tiết các nội dung tại: Thông tư 48/2019/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020.

Gởi câu hỏi

269

Văn bản liên quan