Các loại giấy tờ để xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng

Các loại giấy tờ để xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng
Lê Hải

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng.

 

Theo đó, các loại giấy tờ được dùng để xác định quyền sở hữu đối với xe máy chuyên dùng, bao gồm:

  • Hợp đồng mua bán, cho tặng hoặc văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;

  • Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;

  • Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định;

  • Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu;

  • Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền;

  • Quyết định xuất, bán hàng dự trữ quốc gia của cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 22/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

Gởi câu hỏi

220

Văn bản liên quan