Các loại hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng theo NĐ 154/2018/NĐ-CP

Các loại hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng theo NĐ 154/2018/NĐ-CP
Thúy Trang

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

 

Theo đó, tại Nghị định này đã quy định sửa đổi một số loại hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP, gồm:

  • Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm thương mại (quy định cũ không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

  • Hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc tạm nhập - tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam (quy định cũ không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện).

Hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra bao gồm:

  • Văn bản đề nghị miễn kiểm tra với các thông tin sau: Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính;

  • Bản sao kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của 03 lần liên tiếp.

Xem chi tiết tại Nghị định 154/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 09/11/2018.

Gởi câu hỏi

4,758

Văn bản liên quan