Các loại tàu biển đã sử dụng được nhập khẩu để phá dở từ 30/12/2019

Ngày 12/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

So với quy định hiện hành, Nghị định này đã bỏ đi 05 loại tàu biển (Giàn khoan nổi; Giàn khoan tự nâng; Tàu chứa nổi; Phương tiện chứa nổi và chuyển tải sản phẩm; Các loại tàu biển khác) và giữ nguyên các loại tàu biển đã qua sử dụng có thân tàu không bằng vật liệu phi kim loại được phép nhập khẩu để phá dở, bao gồm:

  • Tàu chở hàng khô, gồm: Hàng tổng hợp, hàng rời, hàng thiết bị, gỗ dăm, gỗ cây, ngũ cốc, hàng đóng bao, hàng sắt thép.

  • Tàu công-ten-nơ.

  • Tàu chở quặng.

  • Tàu chở hàng lỏng, gồm: Dầu thô, dầu sản phẩm, dầu thực vật.

  • Tàu chở gas, khí hóa lỏng.

  • Tàu Ro-Ro, tàu khách, sà lan biển, phà biển.

Nghị định này bắt buộc doanh nghiệp nhập khẩu, phá dở tàu biển đã qua sử dụng phải mua bảo hiểm và thực hiện nghĩa vụ về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường liên quan đến hoạt động nhập khẩu, phá dở tàu biển phải đã qua sử dụng theo quy định.    

Xem thêm tại Nghị định 82/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 30/12/2019, thay thế Nghị định 114/2014/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

502

Văn bản liên quan