Các loại thông điệp dữ liệu trao đổi giữa TCHQ và NHTM trong hệ thống VAT-RS

Các loại thông điệp dữ liệu trao đổi giữa TCHQ và NHTM trong hệ thống VAT-RS
Lê Hải

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2096/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh.

Theo đó, các loại thông điệp dữ liệu trao đổi giữa TCHQ và NHTM trong hệ thống VAT-RS bao gồm:

  • M11: Thông điệp nhận từ Ngân hàng: Đề nghị tra cứu thông tin hóa đơn đã xác nhận hoàn VAT từ hệ thống ngân hàng;

  • M12: Thông điệp trả lời của hệ thống: Cung cấp thông tin về hóa đơn đã xác nhận hoàn VAT cho hệ thống ngân hàng;

  • M21: Thông điệp nhận từ ngân hàng: Thông điệp đề nghị xác nhận hoàn VAT thực tế;

  • M22: Thông điệp trả lời từ hệ thống: Xác nhận đã ghi nhận đề nghị xác nhận hoàn tiền VAT thực tế;

  • M23: Thông điệp từ ngân hàng: Tiếp nhận, kiểm tra thông điệp đề nghị hiệu chỉnh thông tin xác nhận hoàn VAT thực tế;

Xem chi tiết các thông điệp tại Quyết định 2096/QĐ-TCHQ ban hành ngày 05/08/2020.

Gởi câu hỏi

131

Văn bản liên quan