Các ngành, lĩnh vực được ưu tiên phát triển của từng vùng kinh tế trọng điểm

Các ngành, lĩnh vực được ưu tiên phát triển của từng vùng kinh tế trọng điểm
Nguyễn Trinh

Ngày 11/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm.

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP, nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, mỗi vùng KTTĐ cần ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực sau:

  • Vùng KTTĐ Bắc Bộ tập trung vào xây dựng các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao; ngân hàng, tài chính; y tế chuyên sâu; công nghiệp phụ trợ;

  • Vùng KTTĐ miền Trung tập trung vào du lịch biển, du lịch sinh thái; sản xuất, lắp ráp ô tô; công nghiệp hóa dầu, công nghiệp quốc phòng; dịch vụ cảng biển;

  • Vùng KTTĐ phía Nam tập trung vào sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện, điện tử; công nghiệp chế biến chế tạo; kinh tế số; tài chính ngân hàng; bất động sản;

  • Vùng KTTĐ đồng bằng sông Cửu Long tập trung vào sản xuất nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn; nông nghiệp hữu cơ; nông nghiệp hiệu quả cao, tối ưu hóa về giá trị nông nghiệp; phát triển công nghệ về giống; công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 128/NQ-CP, được ban hành ngày 11/9/2020.

Gởi câu hỏi

123

Văn bản liên quan