Các ngành nghề Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được phép kinh doanh

Các ngành nghề Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được phép kinh doanh
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 129/2020/NĐ-CP được ban hành hành ngày 27/10/2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Theo đó, với chức năng hỗ trợ tái cơ cấu, sắp xếp chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, DATC được quyền kinh doanh những ngành nghề sau:

 • Ngành nghề kinh doanh chính:

  • Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản;

  • Mua, xử lý nợ và tài sản;

  • Tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua, bán, xử lý nợ.

 • Ngành nghề hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính:

  • Quản lý, đầu tư, khai thác và xử lý đối với dự án bất động sản thuộc các trường hợp: là tài sản bảo đảm khoản nợ, tài sản nhận gán nợ và tài sản đã mua, tiếp nhận theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật;

  • Tư vấn xử lý nợ, tài sản, mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp;

  • Thực hiện hoạt động thẩm định giá; dịch vụ quản lý nợ và thu nợ trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Nghị định 129/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 10/12/2020.

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan