Các thông tin cá nhân được xác lập khi khai sinh điện tử từ ngày 15/9/2020

Các thông tin cá nhân được xác lập khi khai sinh điện tử từ ngày 15/9/2020
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến ban hành ngày 28/7/2020.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 87/2020/NĐ-CP, các thông tin hộ tịch của cá nhân được xác lập khi đăng ký khai sinh trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử bao gồm:

  • Họ tên;

  • Ngày, tháng, năm sinh;

  • Giới tính;

  • Nơi sinh;

  • Dân tộc, quốc tịch, quê quán, số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh;

  • Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, nơi cư trú, số địa danh cá nhân, giấy tờ tùy thân của cha, mẹ của người được đăng ký khai sinh;

  • Họ tên, số địa danh cá nhân, giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký khai sinh, mối quan hệ với người được khai sinh;

  • Số đăng ký, quyển số, ngày, tháng, năm đăng ký, tên cơ quan đăng ký khai sinh;

  • Họ tên, chức vụ của người ký Giấy khai sinh;

  • Các thông tin hộ tịch khác tiếp tục được cập nhật: Thông tin về việc đăng ký kết hôn, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi;

Chi tiết xem thêm tại Nghị định 87/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/9/2020.

Gởi câu hỏi

174

Văn bản liên quan