Các tình tiết tăng nặng trong xử lý kỷ luật tổ chức Đảng

Các tình tiết tăng nặng trong xử lý kỷ luật tổ chức Đảng
Ngọc Duyên

Mới đây, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm. Đáng chú ý tại Quy định này là nội dung những tình tiết tăng nặng được xem xét áp dụng khi xử lý kỷ luật.

 

Đơn cử là một số tình tiết tăng nặng như:

  • Đã được tổ chức Đảng cấp trên nhắc nhở, phê bình, cảnh cáo mà không tự giác khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm;

  • Không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm hoặc bao che, che giấu vi phạm;

  • Trù dập, trả thù người đấu tranh, tố cáo, cung cấp chứng cứ vi phạm;

  • Cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; tiêu hủy tài liệu và chứng cứ vi phạm; lập hồ sơ, chứng cứ giả;

  • Gây thiệt hại về vật chất mà không khắc phục hậu quả;

  • Vi phạm nhiều lần, có tính hệ thống; tái phạm hoặc đã bị kỷ luật nhiều lần những vẫn tiếp tục vi phạm;

Bên cạnh đó, văn bản này cũng quy định một số tình tiết giảm nhẹ đối với tổ chức Đảng khi xử lý kỷ luật. Xem chi tiết tại Quy định 07-QĐi/TW có hiệu lực ngày 28/8/2018. 

Gởi câu hỏi

381

Văn bản liên quan