Các trường hợp định giá rừng theo Luật Lâm nghiệp 2017

Các trường hợp định giá rừng theo Luật Lâm nghiệp 2017
Ngọc Duyên

Ngày 01/01/2019 vừa qua, Luật Lâm nghiệp 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tại Luật này quy định các trường hợp định giá rừng bao gồm:

 

  • Trường hợp Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng; tính giá trị rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng;

  • Trường hợp Nhà nước thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn Nhà nước;

  • Trường hợp xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng;

  • Trường hợp xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng;

  • Trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Xem chi tiết tại Luật Lâm nghiệp 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

258

Văn bản liên quan