Các trường hợp được miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP

Các trường hợp được miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP
Anh Tú

Mới đây, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 38/2018/TT-BCT quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kì.

 

Tại Thông tư này quy định: Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP là chứng từ thương mại do thương nhân phát hành thể hiện nội dung khai báo và cam kết xuất xứ hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ theo GSP.

Theo đó, một số trường hợp miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP quy định tại Thông tư này bao gồm:

  • Hàng hóa đóng gói nhỏ có tổng giá trị không vượt quá 500 EUR hoặc hàng hóa là hàng thanh lý cá nhân có tổng giá trị không vượt quá 1.200 EUR;

  • Các hàng hóa nêu trên không được nhập khẩu với mục đich thương mại, chỉ với mục đích cá nhân và việc nhập khẩu diễn ra không thương xuyên.

Xem chi tiết các quy định liên quan khác tại Thông tư 38/2018/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2018.

Gởi câu hỏi

388

Văn bản liên quan