Các trường hợp thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Các trường hợp thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
Thủy Phú

Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

 

Theo đó, quy định các trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng hàng không bị thu hồi như sau:

  • Khi có sự thay đổi về quy hoạch, phân cấp quản lý;
  • Tài sản được giao không đúng đối tượng; sử dụng sai mục đích; cho mượn tài sản;
  • Bán, cho thuê, tặng cho, thế chấp, góp vốn, liên doanh, liên kết không đúng quy định;
  • Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc khai thác không hiệu quả;
  • Các trường hợp khác.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng không thu hồi sẽ được xử lý theo các hình thức điều chuyển hoặc bán.

Hồ sơ đề nghị thu hồi gồm:

  • Văn bản đề nghị của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản chính;
  • Danh mục tài sản đề nghị thu hồi (theo mẫu);
  • Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

Chi tiết xem thêm Nghị định 44/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 13/3/2018.

Gởi câu hỏi

245

Văn bản liên quan