Cách thức xác định hành lang bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc

Cách thức xác định hành lang bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc
Thúy Trang

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ 2018.

 

Theo đó, tùy vào loại công trình hạ tầng đo đạc cơ bản hay chuyên ngành, hành lang bảo vệ sẽ được xác lập với bán kính khác nhau, cụ thể như sau:

  • Đối với mốc đo đạc trong mạng lưới tọa độ quốc gia, mạng lưới tọa độ cơ sở chuyên ngành, hành lang bảo vệ có bán kính là 50 mét tính từ tâm mốc;

  • Đối với mốc đo đạc trong mạng lưới độ cao quốc gia, mạng lưới độ cao cơ sở chuyên ngành, hành lang bảo vệ có bán kính là 20 mét tính từ tâm mốc;

  • Đối với mốc đo đạc trong mạng lưới trọng lực quốc gia, mạng lưới trọng lực cơ sở chuyên ngành, hành lang bảo vệ có bán kính là 10 mét tính từ tâm mốc;

  • Đối với trạm định vị vệ tinh, hành lang bảo vệ có bán kính là 50 mét tính từ tâm ăng ten thu tín hiệu vệ tinh;

  • Đối với trạm thu dữ liệu viễn thám, hành lang bảo vệ theo quy định tại Nghị định về hoạt động viễn thám.

Chi tiết xem tại Nghị định 27/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/5/2019, thay thế Nghị định 45/2015/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

200

Văn bản liên quan