Cách tính lệ phí trước bạ đối với tài sản đã qua sử dụng

Cách tính lệ phí trước bạ đối với tài sản đã qua sử dụng
Lê Hải

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 20/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

 

Theo đó, đối với các tài sản đã qua sử dụng (trừ nhà, đất và tài sản đã qua sử dụng được nhập khẩu và đăng ký sở hữu lần đầu) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trị còn lại tính theo thời gian sử dụng của tài sản.

Giá trị còn lại của tài sản bằng giá trị tài sản mới nhân với (x) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản, trong đó:

  • Giá trị tài sản mới xác định theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP và Điểm b Khoản 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư 20/2019/TT-BTC);

  • Tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được xác định là 100% đối với tài sản mới, 90% nếu sử dụng trong 1 năm, 70% nếu sử dụng từ 1 - 3 năm, 50% nếu sử dụng từ 3 - 6 năm, 30% nếu sử dụng từ 6 - 10 năm, 20% nếu sử dụng trên 10 năm.

Xem chi tiết tại Thông tư 20/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 01/6/2019.

Gởi câu hỏi

486

Văn bản liên quan