Cách tính thời hạn tạm giam trong tố tụng hình sự

Cách tính thời hạn tạm giam trong tố tụng hình sự
Ngọc Duyên

Đây là một trong những nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP vừa được ban hành vào ngày 19/10/2018 nhằm quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

 

Theo đó, thời hạn tạm giam trong trường hợp bị can đã bị tạm giữ được tính như sau:

  • Thời hạn tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam để điều tra;

  • Nếu việc tạm giam liên tục với việc tạm giữ thì thời hạn tạm giam được tính tiếp từ ngày hết thời hạn tạm giữ;

  • Nếu việc tạm giam không liên tục với việc tạm giữ thì thời hạn tạm giam được tính kể từ ngày bắt bị can để tạm giam cho đến ngày kết thúc được ghi trong lệnh (đã trừ đi số ngày bị tạm giữ).

Lưu ý khi tính thời hạn tạm giữ, tạm giam phải tính liên tục cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết), 01 tháng tạm giam được tính bằng 30 ngày, thời điểm cuối cùng của thời hạn tạm giam là 24 giờ 00 phút của ngày cuối cùng ghi trong lệnh.

Xem chi tiết Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP có hiệu lực từ ngày 10/12/2018.

Gởi câu hỏi

2,881

Văn bản liên quan