Cấm sinh viên đăng bài viết dung tục, bạo lực lên facebook từ 23/5/2016

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 05/4/2016.

Theo đó, sinh viên thuộc chương trình đào tạo đại học hệ chính quy không được thực hiện các hành vi sau đây:

1. Xúc phạm cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học trong trường đại học và người khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử.

3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say xỉn khi đến lớp học.

4. Tụ tập, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối trật tự trong trường đại học và ngoài xã hội.

5. Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

6. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, ma túy, các chất cấm; các tài liệu, thông tin phản động, đồi trụy; truyền bá mê tín dị đoan, tôn giáo trong trường đại học.

8. Tổ chức, tham gia các hoạt động chính trị trái pháp luật; các hoạt động mang danh nghĩa của trường đại học khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ trên mạng Intenet bài viết, hình ảnh dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến tổ chức, cá nhân.

10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Sinh viên thực hiện các hành vi trên tùy theo mức độ mà xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng thì giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 23/5/2016.

 

Gởi câu hỏi

985

Văn bản liên quan