Cán bộ kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát PCCC phải có ít nhất 03 năm công tác

Cán bộ kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát PCCC phải có ít nhất 03 năm công tác
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định về công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng CAND.

Theo đó, tiêu chuẩn đối với cán bộ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Cục Cảnh sát, thuộc Phòng Cảnh sát Công an cấp tỉnh và thuộc Công an cấp huyện được quy định tại Điều 4 Thông tư 141/2020/TT-BCA như sau:

 • Đối với cán bộ kiểm tra thuộc Cục Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn:

  • Có trình độ đại học trở lên ngành PPCC và cứu nạn, cứu hộ; đại học trở lên khác trong nhóm ngành an ninh và trật tự xã hội hoặc đại học trở lên nhóm ngành kỹ thuật và đã qua bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ Công an nhân dân;

  • Có thời gian thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Công an nhân dân tối thiểu 05 năm;

  • Có kết quả kiểm tra nghiệp vụ kiểm tra về PCCC và cứu nạn, cứu hộ đạt yêu cầu.

 • Đối với cán bộ kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh:

  • Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đại học như trên;

  • Có thời gian thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Công an nhân dân tối thiểu 03 năm;

Xem chi tiết tại: Thông tư 141/2020/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 08/02/2021, thay thế Thông tư 46/2017/TT-BCA.

Gởi câu hỏi

200

Văn bản liên quan