Cấp hộ chiếu có thời hạn không quá 01 năm cho công dân

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam (CDVN). Theo đó:

  • CDVN ở nước ngoài về nước bằng hộ chiếu do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, có nhu cầu được cấp hộ chiếu mà không đủ điều kiện được cấp lại hộ chiếu thì được xem xét cấp hộ chiếu có thời hạn không quá 01 năm để trở lại nước ngoài;
  • Trường hợp chưa được xuất cảnh nếu được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cho xuất cảnh thì thời hạn hộ chiếu do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Ngoài ra, các quy định khác về thời hạn của hộ chiếu:

  • 10 năm đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trừ hai trường hợp nêu trên;
  • 05 năm đối với trẻ em từ 09 tuổi đến dưới 14 tuổi (độ tuổi không được cấp chung vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ) và hộ chiếu cấp chung cho CDVN và con dưới 09 tuổi.

Thông tư 29/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 20/8/2016, thay thế Thông tư 27/2007/TT-BCA , Điều 1 Thông tư 07/2013/TT-BCA .

Gởi câu hỏi

422