CBCCVC được cấp máy vi tính có giá trị tối đa là 15 triệu đồng

CBCCVC được cấp máy vi tính có giá trị tối đa là 15 triệu đồng
Duy Thịnh

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập Quyết định 50/2017/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

 

Theo đó, CBCCVC cấp xã, huyện, tỉnh được cấp mỗi người một máy vi tính (hoặc máy vi tính xách tay) với giá trị tối đa là 15 triệu đồng, tăng thêm 2 triệu đồng so với quy định cũ (13 triệu đồng).

Ngoài thiết bị nêu trên, CBCCVC còn được cấp thêm các thiết bị khác với mức giá được quy định cụ thể như sau:

  • 1 bộ bàn ghế làm việc, giá trị tối đa là 5 triệu đồng;

  • 1 tủ đựng tài liệu làm việc, giá trị tối đa là 5 triệu đồng;

  • 1 điện thoại cố định, giá trị tối đa là 0,3 triệu đồng.

Xem thêm tiêu chuẩn, định mức thiết bị, máy móc dành cho một phòng làm việc và dành cho các chức vụ khác tại Quyết định 50/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

317

Văn bản liên quan