Chấn chỉnh tình trạng giáo viên bạo hành học sinh gây dư luận XH

Chấn chỉnh tình trạng giáo viên bạo hành học sinh gây dư luận XH
Thủy Phú

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

 

Để chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội, Bộ yêu cầu:

Các cơ sở đào tạo giáo viên:

  • Đổi mới nội dung, chương trình, hình thức đào tạo; yêu cầu về kiến thức, nghiệp vụ sư phạm phải đi đôi với năng lực, phẩm chất nghề nghiệp;
  • Tăng cường tổ chức hoạt động ngoại khóa, thực tập sư phạm để rèn kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống và bồi dưỡng đạo đức nhà giáo cho sinh viên sư phạm.

Các cơ sở giáo dục:

  • Xây dựng quy chế dân chủ cơ sở trong trường học;
  • Đối với những giáo viên vi phạm, tùy từng trường hợp mà đưa ra cách thức xử lý như: Tạm dừng giảng dạy, bố trí làm công việc khác hoặc xem xét đưa vào diện tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động.

Chi tiết xem thêm Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT được ban hành ngày 07/5/2018.

Chấn chỉnh tình trạng giáo viên bạo hành học sinh gây dư luận xã hội

Gởi câu hỏi

732

Văn bản liên quan