Chế độ báo cáo định kỳ khi cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới

Chế độ báo cáo định kỳ khi cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới
Hải Thanh

Thông tư 40/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán và Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập được ban hành ngày 15/5/2020.

Theo đó, thời hạn gửi báo cáo định kỳ về việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới của DN dịch vụ kế toán nước ngoài chậm nhất là ngày 31/7 năm báo cáo đối với báo cáo 6 tháng đầu năm; chậm nhất là ngày 31/01 năm sau đối với báo cáo 6 tháng cuối năm.

Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 của năm báo cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.

Báo cáo định kỳ được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc bản sao điện tử, được gửi bằng một trong các phương thức sau:

  • Gửi trực tiếp;

  • Gửi qua dịch vụ bưu chính;

  • Gửi qua hệ thống thư điện tử;

  • Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem thêm tại: Thông tư 40/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 01/07/2020.

Gởi câu hỏi

169

Văn bản liên quan