Chế độ, chính sách cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện

Chế độ, chính sách cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện
Lệ Thùy

Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP về điều kiện thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

 

Đáng chú ý là các chính sách, chế độ áp dụng cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện như:

  • Được Nhà nước bảo đảm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập;

  • Hỗ trợ 95% chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ y tế theo chỉ định của bác sỹ, điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường.

Ngoài ra, tùy vào mức ngân sách của tỉnh, người đi cai nghiện còn có thể được hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và được hỗ trợ về chỗ ở.

Xem thêm các quy định khác tại Nghị định 80/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/7/2018.

Gởi câu hỏi

662

Văn bản liên quan