Chi gần 23 nghìn tỷ đồng cho dự án thu hồi đất sân bay Long Thành

Chi gần 23 nghìn tỷ đồng cho dự án thu hồi đất sân bay Long Thành
Duy Thịnh

Nghị quyết 53/2017/QH14 về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

 

Theo đó, Quốc hội thông qua một số chỉ tiêu của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành như sau:

 • Tổng mức đầu tư Dự án: 22.938 tỷ đồng;
 • Diện tích đất thu hồi là 5.399,35 héc-ta. Trong đó:
  • Diện tích đất của Dự án sân bay Long Thành là 5.000 héc-ta;
  • Diện tích đất khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là 282,35 héc-ta;
  • Diện tích đất phân khu III của khu tái định cư Bình Sơn là 97 héc-ta;
  • Diện tích đất khu nghĩa trang là 20 héc-ta;
 • Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Nghị quyết 53/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2017.

Gởi câu hỏi

382

Văn bản liên quan