Chỉ thị 27: Nghiên cứu xây dựng điều ước quốc tế mẫu về đầu tư của VN

Chỉ thị 27: Nghiên cứu xây dựng điều ước quốc tế mẫu về đầu tư của VN
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo đó, để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Nghiên cứu xây dựng điều ước quốc tế mẫu về đầu tư của Việt Nam;

  • Định kỳ hai năm tiến hành rà soát, đánh giá tính tương thích của pháp luật Việt Nam với các điều ước quốc tế về đầu tư để có đề xuất, kiến nghị phù hợp;

  • Hàng năm rà soát, đánh giá pháp luật Việt Nam về đầu tư; phát hiện và đề xuất xử lý các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp;

  • Nghiên cứu, đề xuất thiết lập đầu mối tiếp nhận, giải quyết các vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư;

  • Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Chi tiết xem tại Chỉ thị 27/CT-TTg có hiệu lực từ 10/7/2020.

Gởi câu hỏi

178

Văn bản liên quan