Chỉ thị 36: Các giải pháp khả thi phòng, chống và kiểm soát ma túy

Chỉ thị 36: Các giải pháp khả thi phòng, chống và kiểm soát ma túy
Thu Ba

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

 

Theo đó, nhằm đạt được mục tiêu đề ra tại Chỉ thị này, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp sau:

  • Hằng năm phải có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo; định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý, nghe báo cáo và cho ý kiến cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và kiểm soát ma túy;
  • Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống ma túy và các văn bản pháp luật liên quan đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn;
  • Có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, có chính sách đối với tội phạm ma túy đầu thú;
  • Rà soát, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý biên giới, XNK, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện… không để tội phạm lợi dụng hoạt động;

Xem thêm tại: Chỉ thị 36-CT/TW được ban hành ngày 16/8/2019.

Gởi câu hỏi

417

Văn bản liên quan