Chỉ xem xét cho người VN tại nước ngoài về nước với các trường hợp đặc biệt

Chỉ xem xét cho người VN tại nước ngoài về nước với các trường hợp đặc biệt
Hải Thanh

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 182/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo của BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ý kiến của các Phó Thủ tướng và các đại biểu dự họp, TTCP có ý kiến chỉ đạo như sau:

  • Các lực lượng y tế, quân đội, công an, chính quyền các cấp không được chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch; phải đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, quyết không để dịch bệnh quay trở lại;

  • Bộ Y tế nghiên cứu, sớm đề xuất việc công bố hết dịch và chiến lược phòng, chống dịch COVID-19 cho giai đoạn mới, lâu dài, bảo đảm hiệu quả về y tế, bền vững về kinh tế;

  • Tiếp tục ngăn chặn nguồn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài; chưa mở cửa du lịch quốc tế;

  • BNG khuyến cáo người Việt Nam đang ở nước ngoài chưa về nước, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của nước sở tại, chỉ xem xét về nước với các trường hợp đặc biệt như học sinh với 18 tuổi, người đi khám chữa bệnh, du lịch, thăm thân, công tác hết hạn,...;

Chi tiết xem tại Thông báo 182/TB-VPCP được ban hành ngày 15/5/2020.

Gởi câu hỏi

380

Văn bản liên quan