Chính phủ thành lập Ban quản lý và khai thác cảng

Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá; trong đó phải kể đến việc Chính phủ xây dựng Ban quản lý và khai thác cảng.

 

Ban quản lý và khai thác cảng do Chính phủ thành lập, được giao vùng đất, vùng nước cảng biển để quy hoạch, đầu tư, xây dựng, phát triển, khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, khu hậu cần sau cảng; có nhiệm vụ:

  • Đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển theo quy hoạch được phê duyệt;
  • Đăng ký đầu tư, thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với d án đầu tư khu hậu cần sau cảng tại vùng đất, vùng nước cảng biển được giao;
  • Ban hành các quy chế quản lý các hoạt động trong vùng đất, vùng nước cảng biển được giao;
  • Tổ chức quản lý việc đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển và kết cấu hạ tầng hậu cần sau cảng...

Bộ luật Hàng hải 2015 có hiệu lực từ 01/07/2017 thay thế Bộ luật hàng hải 2005.

Gởi câu hỏi

309

Văn bản liên quan