Chính sách CBCCVC có hiệu lực từ giữa tháng 11/2017

Chính sách CBCCVC có hiệu lực từ giữa tháng 11/2017
Ly Ly

Từ ngày 15/11 - 30/11/2017 có nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực áp dụng, Thư Ký Luật xin điểm qua một số chính sách dành cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) như sau:

 

 1. Hướng dẫn hồ sơ hưởng trợ cấp một lần cho TNXP miền Nam

Theo hướng dẫn tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP, CBCCVC thuộc đối tượng thanh niên xung phong (TNXP) cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 làm hồ sơ xét hưởng trợ cấp một lần như sau:

 • Bản khai theo Mẫu số 1A hoặc Mẫu số 1B;
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau:
  • Lý lịch CBCCVC hoặc lý lịch đảng viên khai trước năm 1995;
  • Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý TNXP;
  • Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe;
  • Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng TNXP;
  • Giấy chứng nhận tham gia TNXP;
  • Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.
 • Nếu đối tượng không còn một trong các giấy tờ chứng minh thì phải có bản xác nhận của ít nhất 02 người làm chứng theo Mẫu số 2;
 • Nếu đối tượng không còn một trong các giấy tờ chứng minh và không có 02 người làm chứng xác nhận thì phải có đơn đề nghị theo Mẫu số 3A gửi UBND xã và UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận theo Mẫu số 3B.

Xem chi tiết các biểu mẫu tại Phụ lục đính kèm Nghị định 112/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

 1. Mức trợ cấp mới cho quân nhân xuất ngũ từ 01/7/2017

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 242/2017/TT-BQP về hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp hàng tháng của các đối tượng trên được điều chỉnh tăng thêm 7,44% so với mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017.

Như vậy, mức trợ cấp hàng tháng mới sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm cụ thể như sau:

 • Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm: 1.650.000 đồng;
 • Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm: 1.725.000 đồng;
 • Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm: 1.800.000 đồng;
 • Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm: 1.875.000 đồng;
 • Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm: 1.950.000 đồng.

Thông tư 242/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/11/2017, thay thế Thông tư 130/2016/TT-BQP.

 1. Ưu tiên tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp có năng khiếu đặc biệt

Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đề cập đến một số điểm mới trong ưu tiên tuyển chọn như sau:

 • Hạ sĩ quan, binh sĩ đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên.
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành, nghề chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ Quân đội không đào tạo, phù hợp với chức danh của quân nhân chuyên nghiệp hoặc vị trí việc làm của công nhân quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng.
 • Có tài năng, năng khiếu đặc biệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của Quân đội nhân dân trong các ngành, lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật.
 • Là người dân tộc thiểu số.

Xem thêm Thông tư 241/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

 1. Áp dụng mã số CDNN giáo viên dự bị đại học từ 15/11/2017

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2017/TT-BNV về quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học như sau:

 • Giáo viên dự bị đại học hạng I - Mã số: V.07.07.17;
 • Giáo viên dự bị đại học hạng II - Mã số: V.07.07.18;
 • Giáo viên dự bị đại học hạng III - Mã số: V.07.07.19.

Mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học là căn cứ để Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

Thông tư 06/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

Gởi câu hỏi

575

Văn bản liên quan