Chính sách Lao động - Giáo dục có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018

Chính sách Lao động - Giáo dục có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018
Thu Hiền

Từ 01/10 - 14/10/2018 nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, thành viên chính sách mới về lao động, giáo dục như sau:

 

 1. Mức trợ cấp hàng tháng mới cho quân nhân xuất ngũ

Theo Thông tư 138/2018/TT-BQP mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được điều chỉnh tăng thêm 6,92%. Cụ thể:

 • Từ đủ 15 năm đến < 16 năm: Mức trợ cấp bằng 1.764.000 đồng/tháng;
 • Từ đủ 16 năm đến < 17 năm: Mức trợ cấp bằng 1.844.000 đồng/tháng;
 • Từ đủ 17 năm đến < 18 năm: Mức trợ cấp bằng 1.925.000 đồng/tháng;
 • Từ đủ 18 năm đến < 19 năm: Mức trợ cấp bằng 2.005.000 đồng/tháng;
 • Từ đủ 19 năm đến < 20 năm: Mức trợ cấp bằng 2.085.000 đồng/tháng.

Thông tư 138/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 14/10/2018, mức trợ cấp cho các đối tượng được thực hiện từ ngày 01/7/2018.

 1. Tiêu chuẩn người nước ngoài giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ Việt Nam

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, chính thức áp dụng từ ngày 10/10/2018

Đáng chú ý là quy định về tiêu chuẩn đối với giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người nước ngoài, cụ thể:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
 1. Hướng dẫn xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

Từ ngày 10/10/2018 việc đánh giá và xếp loại đánh giá đối với giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp được thực hiện thưo hướng dẫn tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.

Cụ thể:

 • Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 2 về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đạt mức tốt;
 • Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 2 về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đạt mức khá trở lên;
 • Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;
 • Giáo viên chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt.

 1. Trường mầm non được kiểm định chất lượng giáo dục theo chu kỳ 05 năm

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT quy định về quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Theo Thông tư 19, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non là 05 năm. Ngoài ra, sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận trường mầm non có thể đăng ký để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục (hoặc đạt chuẩn quốc gia) ở cấp độ cao hơn.

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

 1. Trường THPT đạt mức 3 đảm bảo không có quá 45 lớp học

Đây là tiêu chí để đánh giá trường trung học đạt tiêu chuẩn mức 3 được quy định tại Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/8/2018 và chính thức có hiệu lực từ 10/10/2018.

Theo đó, trường trung học mức 3 phải đảm bảo tiêu chí về lớp học như sau:

 • Trường có không quá 45 lớp;
 • Mỗi lớp ở cấp THCS và THPT có không quá 40 học sinh, lớp tiểu học không quá 35 học sinh (nếu có).
 • Số học sinh trong lớp của trường chuyên biệt theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên biệt.
 1. Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học từ 10/10/2018

Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/8/2018 và chính thức áp dụng từ 10/10/2018.

Theo đó, tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học có 4 mức (từ Mức 1 đến Mức 4) với yêu cầu tăng dần, gồm các tiêu chuẩn sau:

 • Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
 • Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
 • Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
 • Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội   
 • Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

Mỗi tiêu chuẩn ứng với một lĩnh vực hoạt động của trường tiểu học và trong mỗi tiêu chuẩn có các tiêu chí tương ứng.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan