Chính sách Tài chính - Thương mại có hiệu lực từ giữa tháng 02/2018

Chính sách Tài chính - Thương mại có hiệu lực từ giữa tháng 02/2018
Thanh Nhã

Kể từ ngày 14/02 - 28/02/2018 nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Thư Ký Luật xin điểm qua một số chính sách tài chính, thương mại nổi bật như sau:

 

 1. Tiền ăn trưa của trẻ mẫu giáo phụ thuộc vào mức tiền lương cơ sở

Nghị định 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo trong các trường hợp sau:

 • Có cha mẹ hoặc có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn ĐBKK vùng DTTS và miền núi, các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển, hải đảo;
 • Không có nguồn nuôi dưỡng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP;
 • Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Theo đó, trẻ em thuộc các đối tượng nêu trên được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1,3 triệu đồng/ tháng, tương ứng mức hỗ trợ là 130.000 đồng/tháng/trẻ. Từ 01/7/2018, mức lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng, do đó mức tiền ăn trưa của trẻ cũng được tăng lên 139.000 đồng.

Thời gian hỗ trợ cho trẻ em tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Xem thêm Nghị định 06/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

 1. Tăng mức hỗ trợ xây trường học, bệnh viện ở Khu kinh tế quốc phòng

Thông tư 02/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 02/01/2018.

Theo đó, doanh nghiệp quốc phòng tham gia hoạt động xây dựng Khu kinh tế quốc phòng được hỗ trợ tài chính như sau:

Về lĩnh vực giáo dục:

 • Xây dựng mới trường lớp, mua sắm trang bị bàn, ghế và đồ dùng dạy học: Hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/lớp (hiện hành quy định không quá 100 triệu đồng/lớp);
 • Trường hợp thay thế và bổ sung trường lớp, đồ dùng dạy học do bị hư hỏng: Hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/lớp/ năm (hiện hành quy định không quá 10 triệu đồng);

Về lĩnh vực y tế:

Kinh phí đầu tư, trang bị vật chất lần đầu cho bệnh viện, bệnh xá: Hỗ trợ không quá:

 • 300 triệu đồng/ bệnh xá dưới 10 giường bệnh;
 • 400 triệu đồng/ bệnh xá có từ 10 đến dưới 20 giường bệnh và;
 • 500 triệu đồng/ bệnh xá từ 20 giường bệnh trở lên.

(Hiện hành quy định chung không quá 150 triệu đồng/bệnh viện).

Xem chi tiết Thông tư 02/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/02/2018, bãi bỏ Thông tư 97/2005/TT-BTCThông tư 126/2009/TT-BTC.

 1. Điều kiện góp vốn kinh doanh logistics của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 30/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics. Đáng chú ý là quy định về việc kinh doanh dịch vụ logistics của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, ngoài các điều kiện chung, nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới được góp vốn kinh doanh dịch vụ logistics thỏa các điều kiện sau:

 • Trường hợp linh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa (vận tải biển): Được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp với tỷ lệ vốn góp không quá 49%;
 • Trường hợp kinh doanh dịch vụ xếp dỡ container: Được góp vốn, mua cổ phần với tỷ lệ vốn góp không quá 50%;
 • Trường hợp kinh doanh dịch vụ thông quan: Được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp nhưng đảm bảo phải có vốn góp của nhà đầu tư trong nước;

Xem chi tiết Nghị định 163/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/02/2018, thay thế Nghị định 140/2007/NĐ-CP.

 1. Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho các dự án đầu tư tại Khu CNC Đà Nẵng

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị định 04/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng.

Theo đó, Chính phủ miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn dự án đầu tư thuê trong các trường hợp sau:

 • Đất xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất có mặt nước, công viên sử dụng công cộng theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu được phê duyệt;
 • Đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập;
 • Đất xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực CNC theo quy định của pháp luật về CNC;
 • Đất thực hiện dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi làm việc tại Khu CNC theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CNC).

Đối với các dự án không thuộc trường hợp nêu trên sẽ được hưởng mức ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất trong thời hạn nhất định.

Xem thêm các chính sách ưu đãi khác tại Nghị định 04/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

Gởi câu hỏi

520

Văn bản liên quan