Chính sách thuế đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

Từ ngày 15/02/2017, các hoạt động liên quan đến kinh doanh mặt hàng miễn thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định 167/2016/NĐ-CP.

 

Theo đó, hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế áp dụng chính sách thuế như sau:

  • Hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng.
  • Hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được hưởng các chính sách thuế như đối với hàng hóa tạm xuất.
  • Đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Xem thêm các loại hàng hóa được bán tại cửa hàng miễn thuế tại Nghị định 167/2016/NĐ-CP, bãi bỏ một số văn bản:

Gởi câu hỏi

301

Văn bản liên quan