Chính sách Tiền lương - Lao động có hiệu lực đầu tháng 10/2017

Chính sách Tiền lương - Lao động có hiệu lực đầu tháng 10/2017
Duy Thịnh

Kể từ đầu tháng 10/2017, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Đáng chú ý là các văn bản thuộc lĩnh vực Tiền lương, Lao động dưới đây:

 

 1. Hướng dẫn xếp lương công nhân QP được tuyển dụng sau ngày 10/10/2017

Ngày 23/8/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng.

Theo đó, quy định xếp lương cho công nhân quốc phòng được tuyển dụng sau ngày 10/10/2017 như sau:

Xếp loại, nhóm lương: 

 • Đối với trình độ đại học: Xếp vào Nhóm 1 Loại A;
 • Đối với trình độ cao đẳng: Xếp vào Nhóm 2 Loại A;
 • Đối với trình độ trung cấp: Xếp vào Loại B;
 • Đối với trình độ sơ cấp: Xếp vào Loại C.

Xếp bậc lương: Xếp vào Bậc 1 theo loại, nhóm lương tương ứng đã nêu trên

Thời điểm nâng bậc lương lần sau: Tính từ tháng tuyển dụng công nhân quốc phòng.

Thông tư 207/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/10/2017.

 1. Chuyển xếp lương viên chức QP được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 208/2017/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương sĩ quan, công nhân, viên chức quốc phòng (VCQP), hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.

Theo đó, VCQP chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trước khi được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp thì được chuyển xếp lương theo 03 bước sau:

 • Bước 1: Căn cứ vào loại, nhóm lương VCQP đang hưởng để chuyển xếp lương sang loại, nhóm lương tương ứng của quân nhân chuyên nghiệp.
  Lấy hệ số lương của VCQP đang hưởng cộng với hệ số lương chênh lệch cao hơn của quân nhân chuyên nghiệp so với VCQP.
 • Bước 2: Căn cứ vào vị trí, chức danh chuyên môn kỹ thuật được tuyển chọn trong biểu tổ chức biên chế để xác định loại, nhóm lương được hưởng trong Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp.
 • Bước 3: Căn cứ vào kết quả hệ số lương ở Bước 1, chuyển xếp vào bậc có hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất trong loại, nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp đã được xác định tại Bước 2.

Xem thêm Thông tư 208/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/10/2017.

 1. Lưu ý về hồ sơ cấp phép LĐ cho người nước ngoài qua mạng điện tử

Theo Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH, hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người lao động (NLĐ) nước ngoài bao gồm tờ khai và giấy tờ kèm theo. Trong đó:

 • Các giấy tờ kèm theo ở dạng chứng từ giấy thì người sử dụng lao động phải chuyển đổi sang chứng từ điện tử dạng portable document format (pdf), document (doc, docx) hoặc joint photographic experts group (jpg), đảm bảo:
  • Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy;
  • Được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử.
 • Các giấy tờ ở dạng chứng từ giấy nếu không còn giá trị pháp lý thì các tài liệu chứng từ điện tử cũng không còn giá trị pháp lý.        

Xem thêm trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động cho NLĐ nước ngoài tại Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 02/10/2017.

 1. Mức sinh hoạt phí cấp cho người đi học dài hạn ở nước ngoài theo Đề án 2395

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 07/10/2017) hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (NSNN).

Trong đó, có đề cập đến các khoản chi phí đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (>6 tháng) ở nước ngoài cấp cho cá nhân đi đào tạo, bồi dưỡng như: phí đào tạo, bồi dưỡng, chi phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế,… Đáng chú ý là mức sinh hoạt phí toàn phần được NSNN hỗ trợ như sau:

 • Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản: 1.300 USD/người/tháng;
 • Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông: 650 USD/người/tháng;
 • Campuchia, Lào: 390 USD/người/tháng;
 • Các nước Tây, Bắc Âu: 960 EURO/người/tháng.
 1. Phải công khai Quy chế xác định giá trị tài sản ròng của quỹ hưu trí

Theo quy định của Thông tư 86/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/10/2017) hàng tháng, DN quản lý quỹ hưu trí có trách nhiệm xác định giá trị tài sản ròng của quỹ hưu trí, xác định giá trị tài khoản hưu trí cá nhân theo quy định và lưu ý:

 • Việc xác định giá trị tài sản ròng và giá trị tài khoản hưu trí cá nhân phải được xây dựng thành Quy chế.
 • Quy chế này phải được công bố trên trang thông tin điện tử của DN quản lý quỹ hưu trí và gửi cho ngân hàng giám sát.
 • Khi DN quản lý quỹ hưu trí xác định sai giá trị tài sản ròng của quỹ hưu trí, xác định sai giá trị tài khoản hưu trí cá nhân và có phát sinh thiệt hại thực tế thì phải đền bù thiệt hại.
  Mức độ sai sót phải đền bù căn cứ theo Quy chế nhưng không thấp hơn 0,75% giá trị tài sản ròng của Quỹ.
Gởi câu hỏi

572