Chính thức có 284 sổ sách, biểu mẫu phục vụ về điều tra hình sự

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

 

Theo đó, đính kèm Thông tư 61/2017/TT-BCA là danh mục 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự. Các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách được sử dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2018.

Riêng về hiệu lực của các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách được sử dụng trước ngày 01/01/2018 thì cần lưu ý như sau:

  • Các biểu mẫu về điều tra hình sự do Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã được sử dụng trước ngày 01/01/2018 thì vẫn có giá trị sử dụng cho đến khi giải quyết xong vụ án;
  • Bãi bỏ các quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự ban hành trước ngày 01/01/2018.

Thông tư 61/2017/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 29/01/2018.

Gởi câu hỏi

745

Văn bản liên quan