Chính thức có DS máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi THPT Quốc gia

Mới đây, Bộ Giáo dục và đào tạo đã chính thức ban hành Công văn 1568/BGDĐT-CNTT về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018

 

Theo đó, máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu trữ sẽ được phép mang vào phòng thi.

Danh sách cụ thể gồm có:

  • Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX  580VNX;

  • VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus;

  • Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS, VN 570 ES, VN- 570 ES Plus;

  • Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II;

  • Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;

  • Canon F-788G, F-789GA;

  • Và các máy tính tương đương.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 1568/BGDĐT-CNTT ngày 19/04/2018.

Danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi THPT Quốc gia 2018

Gởi câu hỏi

1,030

Văn bản liên quan