Chính thức có lộ trình thu giá đường bộ tự động không dừng

Chính thức có lộ trình thu giá đường bộ tự động không dừng
Thủy Phú

Bộ GTVT mới đây ký Quyết định 1118/QĐ-BGTVT quy định lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT tại các Phụ lục đính kèm. Cụ thể:

 

  • Phụ lục 1: Lộ trình thu giá trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, gồm 34 trạm đang khai thác và 04 trạm đang xây dựng;

  • Phụ lục 2: Lộ trình thu giá trên các tuyến quốc lộ ngoài QL1 và đường Hồ Chí Minh, gồm 34 trạm đang khai thác;

  • Phụ lục 3: Lộ trình thu giá trên các tuyến cao tốc, gồm 11 trạm đã vận hành khai thác.

Đối với các trạm đang tạm dừng hoặc thời gian thu còn lại ngắn thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ rà soát, thống nhất cụ thể với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và báo cáo về Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Chi tiết lộ trình xem tại Quyết định 1118/QĐ-BGTVT được ban hành ngày 31/5/2018.

Gởi câu hỏi

204

Văn bản liên quan