Chính thức có Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ 01/01/2021

Chính thức có Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ 01/01/2021
Ty Na

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể như sau:

 • Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035;

 • Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện như sau:

  • Năm nghỉ hưu là năm 2021: Đối với lao động nam tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 3 tháng, đối với lao động nữ là 55 tuổi 4 tháng;

  • Năm nghỉ hưu là năm 2022: Đối với lao động nam tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 6 tháng, đối với lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng;

  • Năm nghỉ hưu là năm 2023: Đối với lao động nam tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 9 tháng, đối với lao động nữ là 56 tuổi;

  • Năm nghỉ hưu là năm 2024: Đối với lao động nam tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi, đối với lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng;

  • ….

Chi tiết xem tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

4,792

Văn bản liên quan