Chính thức công bố giá xăng dầu áp dụng từ ngày 01/01/2018

Ngày 28/12/2017, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã ra Quyết định 762/PLX-QĐ-TGĐ về giá bán xăng dầu.

 

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu (đồng/lít) được quy định cụ thể như sau:

 • Xăng RON 95-III: Vùng 1 là 19.280, vùng 2 là 19.660;

 • Xăng RON 95-IV: Vùng 1 là 19.480, vùng 2 là 19.860;

 • Xăng E5 RON 92-II: Vùng 1 là 18.240, vùng 2 là 18.600;

 • Điêzen 0,001S-V: Vùng 1 là 15.210, vùng 2 là 15.510;

 • Điêzen 0,05S-II: Vùng 1 là 15.160, vùng 2 là 15.460;

 • Dầu hỏa: Vùng 1 là 13.610, vùng 2 là 13.880;

 • Mazút N02B (3,0S)-Giá bán buôn: Vùng 1 là 12.530, vùng 2 là 12.780;

 • Mazút N02B (3,5S)-Giá bán buôn: Vùng 1 là 12.380, vùng 2 là 12.620;

 • Mazút N03 (380)-Giá bán buôn: Vùng 1 là 12.280, vùng 2 là 12.520.

Lưu ý:

 • Giá bán lẻ vùng 1 là mức giá bán áp dụng thống nhất trong hệ thống phân phối của Petrolimex, trừ địa bàn kinh doanh Vùng 2;

 • Giá bán lẻ vùng 2 là mức giá tối đa, mức giá cụ thể do Chủ tịch kiêm Giám đốc hoặc Giám đốc Công ty quy định.

Quyết định 762/PLX-QĐ-TGĐ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

571