Chính thức: NLĐ tạm hoãn HĐ, nghỉ việc không lương được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng

Chính thức: NLĐ tạm hoãn HĐ, nghỉ việc không lương được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng
Lan Anh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 mới được Chính phủ ban hành ngày 09/4/2020.

Cụ thể, theo Nghị quyết này, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các DN gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chủ trì xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ này và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Xem chi tiết tại: Nghị quyết 42/NQ-CP có hiệu lực từ 09/4/2020.

Gởi câu hỏi

1,010

Văn bản liên quan