Chính thức: Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng

Chính thức: Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng
Thu Ba

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Cụ thể, tại Điều 4 Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định mức hỗ trợ đối với sinh viên học trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy, liên thông chính quy và sinh viên học văn bằng thứ 2 theo hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên có kết quả học lực văn bằng thứ 1 đạt loại giỏi như sau:

  • Học phí: Bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học;

  • Chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường: Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp với học chế tín chỉ.

Chi tiết xem tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/11/2020.

Gởi câu hỏi

531

Văn bản liên quan