Cho người khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ bị thu hồi

Cho người khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ bị thu hồi
Kim Linh

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều kiện về đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Nổi bật là việc bổ sung các quy định về cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

 

Theo đó, Chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp cho các cá nhân thuộc một trong các trường hợp:

  • Cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) lần đầu, nâng hạng CCHN;

  • Điều chỉnh, bổ sung CCHN;

  • Cấp lại CCHN do CCHN cũ bị mất, hư hỏng hoặc hết thời hạn hiệu lực;

  • Chuyển đổi điều kiện hành nghề đối với cá nhân thuộc Khoản 2 Điều 44 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Đồng thời, CCHN của cá nhân cũng sẽ bị thu hồi trong một số trường hợp, đơn cử như:

  • Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp CCHN;

  • Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng CCHN;

  • Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung CCHN;

  • CCHN bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHN;

  • CCHN được cấp không đúng thẩm quyền.

Xem thêm tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/9/2018.

Gởi câu hỏi

347

Văn bản liên quan