Cho phép áp dụng thủ tục rút gọn khi soạn thảo luật, nghị quyết

Cho phép áp dụng thủ tục rút gọn khi soạn thảo luật, nghị quyết
Duy Thịnh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1726/QĐ-TTg nhằm ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

 

Theo đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang Bộ thực hiện việc chủ trì soạn thảo như sau:

  • Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ được xác định cụ thể tại Danh mục văn bản quy định chi tiết và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo;

  • Định kỳ ngày 20 hàng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

Xem chi tiết Danh mục phân công tại Quyết định 1726/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 11/12/2018.

Gởi câu hỏi

179

Văn bản liên quan