Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm sát THA dân sự

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm sát THA dân sự
Ly Ly

Đây là nội dung chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tại Chỉ thị 07/CT-VKSTC về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án (THA) dân sự, THA hành chính.

 

Theo đó, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

  • Chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức làm công tác kiểm sát THA dân sự;
  • Thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác kiểm sát THA dân sự tại Quyết định 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016;
  • Chú trọng kiểm sát hoạt động của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến THA dân sự như: thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA; hoạt động của Thừa phát lại theo quy định pháp luật;
  • Tăng cường trực tiếp kiểm sát đối với các Chi cục THA dân sự;
  • Chú trọng phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu.

Xem chi tiết Chỉ thị 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017.

Gởi câu hỏi

298

Văn bản liên quan