Chưa mở cửa du lịch quốc tế, tiếp tục ngăn chặn nguồn bệnh từ bên ngoài

Chưa mở cửa du lịch quốc tế, tiếp tục ngăn chặn nguồn bệnh từ bên ngoài
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 4868/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện kết luận của TTCP tại Thông báo 182/TB-VPCP, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

  • Không được chủ quan, lơ là, công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các đô thị lớn, đông dân cư; phải bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, quyết không để dịch bệnh trở lại;

  • Tiếp tục ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài; chưa mở cửa du lịch quốc tế; các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp với lực lượng quân đội, công an, y tế tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh;

  • Xử lý nghiêm minh các trường hợp tung tin thất thiệt liên quan đến phòng, chống dịch bệnh;

  • Tiếp tục quản lý chặt chẽ người qua lại đường mòn, lối mở trên các tuyến đường bộ;

  • Đẩy mạnh hoạt động du lịch nội địa;

Chi tiết xem tại Công văn 4868/BGTVT-VT được ban hành ngày 21/5/2020.


86

Văn bản liên quan