Chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển chỉ có thời hạn trong 5 năm

Đây là điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 51/2017/TT-BGTVT quy định về Đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

 

Theo đó, Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển được quy định theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Thông tư 51 và có thời hạn trong 5 năm, mỗi năm được xác nhận lại 1 lần.

Bên cạnh đó, Thẻ đăng kiểm viên tàu biển cũng có thời hạn trong 5 năm và được quy định theo Mẫu số 02 kèm Thông tư 51.

Ngoài các nội dung nêu trên, Thông tư 51 còn nêu rõ về các tiêu chuẩn của Đăng kiểm viên tàu biển, đơn cử như:

  • Tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành liên quan đến tàu biển, công trình biển, chế tạo sản phẩm công nghiệp;

  • Hoàn thành các khóa tập huấn nghiệp vụ;

  • Có chứng chỉ về tiếng anh;

  • Có thời gian thực tập đăng kiểm tàu biển từ đủ 2 năm trở lên;

Thông tư 51/2017/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/3/2018, bãi bỏ Thông tư 65/2011/TT-BGTVT.

Gởi câu hỏi

535

Văn bản liên quan