Cơ chế liên thông nhà đầu tư NN thành lập tổ chức kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài (gọi tắt là cơ chế liên thông) theo quy định tại Điều 24 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

 

Theo đó, cơ chế liên thông đối với Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế được thực hiện theo 05 bước sau:

  • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư;
  • Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ và Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;
  • Cấp Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký đầu tư và gửi thông tin sang Cơ quan đăng ký kinh doanh;
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp và chuyển GCN đăng ký doanh nghiệp tới Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ;
  • Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ trả GCN đăng ký doanh nghiệp và GCN đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.

Gởi câu hỏi

234

Văn bản liên quan