Cơ quan Nhà nước đã gửi văn bản điện tử thì không gửi văn bản giấy

Cơ quan Nhà nước đã gửi văn bản điện tử thì không gửi văn bản giấy
Kim Linh

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử (VBĐT) giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (HTHCNN), ngoại trừ việc gửi, nhận các văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định.

 

Theo đó:

  • Việc gửi nhận VBĐT giữa các cơ quan nhà nước phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tại Điều 5 Luật giao dịch điện tử và các quy định khác về bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ;

  • Tất cả các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các cơ quan trong HTHCNN phải được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

  • Các cơ quan trong HTHCNN không phát hành văn bản giấy đến Bên nhận khi đã gửi VBĐT, trừ các trường hợp tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định 28/2018/QĐ-TTg;

  • Bên nhận có quyền từ chối nhận VBĐT, nếu VBĐT đó không đảm bảo nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối đó, đồng thời phải phản hồi cho Bên gửi biết.

Xem thêm Quyết định 28/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ 06/9/2018.

Gởi câu hỏi

300

Văn bản liên quan